Smedjan 1971
Torpet Lugnet 1971
Hallunda gård från Torpet 1964

Lugnets smedja 1971.
Den brann ned en natt 1977,
vilket föranledde några kringboende att bilda föreningen “Rädda Lugnet”, sedermera “Torpet Lugnet”.

Torpet Lugnet 1971.

Utsikt från Lugnet mot Hallunda gård 1964.
Detta var alltså nästan 10 år innan kedjehusområdet vid Bronsgjutarvägen kom till.

Torpet Lugnet

är beläget vid Lugnets väg i Norsborg, Norra Botkyrka i Botkyrka kommun
Se karta

Torpet ägs av Botkyrka kommun och föreningen Torpet Lugnet förvaltar det enligt överenskommelse. Underhållet sker med föreningsmedlemmarnas egna frivilliga insatser.

Föreningen bildades 1977 under namnet “Rädda Lugnet” av några kringboende för att med egna insatser förhindra att torpet förföll och förstördes, ett klart överhängande hot vid den tiden. Se även sidan Historia.
Senare har namnet ändrats till “Föreningen Torpet Lugnet”.

Föreningens ändamål är

  • att förvalta torpet Lugnet, samt att svara för dess underhåll,
  • att arrangera lämpliga aktiviteter för föreningens medlemmar,
  • att samordna användningen av torpet till olika aktiviteter för
    medlemmarna, eller för andra föreningar och organisationer enligt
    avtal med föreningens styrelse. *

Föreningen är helt ideell och utan vinstintressen.

Årsavgiften är f n 150 kr (år 2023).

Boende inom Botkyrka kommun, eller personer som har eller har haft anknytning till kommunen, äger rätt att ansöka om medlemskap i föreningen.
Styrelsen bereder ansökan enligt föreningens fastlagda rutiner och beslutar om
medlemskap.
  

För att anmäla dig som medlem i föreningen, maila direkt till
info1@torpetlugnet.se 

Mälarskogens naturreservat

En del av torpets tomt (ca  650 m2 ), men inte själva torpbyggnaden, ligger inom Mälarskogens naturreservatet.

Det framgår av beslutsdokumentet för naturreservatet att de föreskrifter som utfärdats inte ska utgöra hinder mot skötsel och underhåll av torpet Lugnet och den tomtmark med mindre byggnader som omger torpet.

I maj 2017 var det 40-års jubileum i föreningen!
Men torpet är mycket äldre än så. Se Historia   

Lugnets hemsida:    torpetlugnet.se

Vi samarbetar med Botkyrka hembygdsgille 
www.hembygd.se/botkyrka

© Copyright 2014-2023
Föreningen Torpet Lugnet

Torpet Lugnet
2024-05-11

Hem

Taki Sweden AB